Deze verzakkingsgegevens zijn schattingen. Ze zijn niet geoptimaliseerd, en daarmee niet geschikt, voor specifieke geotechnische of civiele toepassingen. De verstrekte gegevens zijn het resultaat van numerieke verwerking van de beschikbare brondata, op basis van simplificaties.

De gebruiker accepteert dat de data en kaarten worden verstrekt onder deze gebruiksvoorwaarden.

Voor daadwerkelijk civiel technisch gebruik raden wij aan om hier contact met ons op te nemen.

Ok