De verstrekte gegevens zijn het resultaat van numerieke dataverwerking, complexe algoritmes en modellen, gebaseerd op de beschikbare brondata, huidige wetenschappelijke inzichten, statistische analyses, en simplificaties. Deze gegevens zijn niet geoptimaliseerd, en daarmee niet geschikt, voor specifieke toepassingen.

De partners van het Bodemdalingskaart.nl project kunnen, individueel noch collectief, onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor de nauwkeurigheid of toepasbaarheid van de data voor elke toepassing, of interpretatie van de informatie door de gebruiker of derden. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor elk verlies of schade ten gevolge van (i) verdere verwerking van de gegevens tot afgeleide producten door de gebruiker of derden, of (ii) elke interpretatie en/of gebruik door de gebruiker of derden.

De gebruiker accepteert dat de data en kaarten worden verstrekt zonder enkele garantie.

De gegevens en kaarten worden verstrekt onder CC BY-SA 4.0.
Bronvermelding: Bodemdalingskaart.nl, 2020.

Ok